Andere cao’s

Hoe doen ze het bij andere cao's?

Hoe doen andere organisaties het eindelijk? Welke ‘Green Benefits’ kunnen we al zien bij andere cao’s? Waar kan het inspireren?

Voorbeelden Green Benefits

  1. Klimaatbudget voor het verduurzamen van de woning, zoals voor zonnepanelen, isolatie of een warmtepomp;
  2. Hogere reiskostenvergoeding voor medewerkers die met de fiets of trein komen in plaats van met een fossiele auto;
  3. Extra vakantiedagen voor iemand die op fiets- of treinvakantie gaat;
  4. Hogere thuiswerkvergoeding om de CO2-uitstoot van het woon-werkverkeer te verlagen;
  5. Elektrische leaseauto’s in plaats van fossiele;
  6. Fietsplan, waarbij een medewerker met een tegemoetkoming van de werkgever een elektrische fiets kan kopen of kan leasen.

Verhoogd IKB budget

De werkgever kent maximaal €500 toe (netto). Dit is voor de fiets, accessoires en verzekering. Zijn de kosten hoger, dan mag je nog maximaal €1.500 uit je individuele keuzebudget voor de aanschaf gebruiken. Dat geeft een bruto-netto voordeel. Je kunt 1 keer per 5 jaar zo’n fiets aanschaffen. Dit is in de laatste cao van 3 naar 5 jaar verhoogd. Daarnaast is er wel maximaal €500 (netto) 1 keer per 3 jaar, voor de aanschaf van een elektrische batterij voor je fiets. Idee hierachter is dat het niet duurzaam is om te vaak een nieuwe fiets te kopen, maar de elektrische batterij wel sneller verslijt.

In het kader van duurzaam reizen is de regel dat je bij internationale reizen de trein moet nemen als de reis van deur tot deur 8 uur of minder bedraagt. Als de reis langer duurt, maar minder dan anderhalf keer bij een reis per vliegtuig moet je ook met de trein. Idee daarachter is dat met de toename van hoge snelheidslijnen het bereik steeds groter wordt van dienstreizen die je per trein kunt maken. Bij de 8 uur zijn bestemmingen als Geneve en Berlijn treinbestemmingen geworden.

Klimaatbudget

Alle medewerkers (met een dienstverband van minimaal één jaar voor 34 uur per week of meer) ontvangen vanaf 2023 een eenmalig klimaatbudget van 2.500 euro netto (parttimers naar rato). Dit budget kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor de aanschaf van zonnepanelen, een warmtepomp, isolatie voor de woning of energiezuinig witgoed. Maar ook voor de aanschaf van een elektrische fiets, e-auto of laadpaal. Medewerkers kunnen het budget eenmalig besteden in een periode van drie jaar.

afas-sw-logo-stapel-pms_293-pms_193

Klimaatlening

Werknemers kunnen tot maximaal 25.000 euro lenen om hun koophuis te verduurzamen. Het gaat dan om isolatie, zonnepanelen of een warmtepomp. De medewerkers lossen dat bedrag in tien jaar af tegen een rente van 2,9 procent.

20 % bijdrage

Medewerkers krijgen vanaf 1 januari 2023 een bijdrage voor het verduurzamen van de eigen woning met zonnepanelen, HR++ glas, isolatie of (hybride) warmtepomp. De bijdrage is 20 procent van de investering tot 450 euro bruto eens in de vijf jaar. Dit wordt zoveel mogelijk netto via de werkkostenregeling gefaciliteerd. Dit geldt zolang de (vrije) ruimte in de werkkostenregeling dit toelaat, naar het oordeel van werkgever.
Daarnaast hebben ze hun fietsregeling verruimd van 450 euro naar 1.200 euro eens in de vijf jaar. Voorheen gold er een maximale woon-werkverkeerafstand. Dat is losgelaten.

Verhoging km vergoeding fiets

heeft per 1 januari 2022 het verschil van de vergoeding tussen groen en fossiel vervoer groter gemaakt. De kilometervergoeding voor de auto is vanaf 10 kilometer 0,12 euro onbelast. Voor het woon-werkverkeer per fiets of te voet is het 0,15 euro onbelast per kilometer. Tweedeklas reizen met het openbaar vervoer wordt sinds begin dit jaar volledig vergoed.

Parkeerverbod

Parkeerbeleid is aangescherpt. Voor vervuilende (fossiele) auto’s van werknemers is geen plaats meer in de parkeergarage. Daarvoor worden genoeg duurzame alternatieven geboden.

Klimaatlening

PV privé: renteloze lening van maximaal € 5.000 voor de aanschaf van zonnepanelen, hybride warmtepomp en/of zonnecollectoren.

Daarnaast hebben ze hun woon-werk fietsregeling verruimd naar 1.500 euro eens in de vijf jaar en is een leasefietsregeling ingevoerd. Woon-werk OV-reizigers kunnen hun OV kaart ook voor privé reizen gebruiken.

Fit-budget

ANWB vindt het belangrijk dat je tijdens je hele werkende leven nu en in de toekomst in staat bent je werk gezond en plezierig uit te voeren. Daarvoor krijgen medewerkers van ANWB BV per kalenderjaar een persoonlijk Fit budget van 700 euro. Dit budget is geregeld in de cao en is specifiek voor je eigen ontwikkeling op het gebied van vitaliteit, vakmanschap, betrokkenheid en/of balans werk-privé. In 2023 vindt er een pilot plaats waarin onder andere ruimere bestedingsmogelijkheden zijn afgesproken.

 

Wat kan ik ermee?

Het Fit budget kun je gebruiken voor verschillende doelen die ingedeeld zijn in verschillende categorieën. De kern is dat alle bestedingsdoelen bijdragen aan jouw persoonlijke ontwikkeling, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Of aan vergroening en verduurzaming van ons leefklimaat, door CO2-vriendelijker te reizen, te werken en te wonen.

Tegemoetkoming

Voor alle duurzaamheidsproducten onder de Werkkostenregeling geldt:
Er is een maximale jaarruimte van toepassing
Een medewerker mag gedurende een periode van 3 jaar een of meerdere van de genoemde producten (laadpaal, fiets of zonnepanelen) aanschaffen met een tegemoetkoming van Dunea, mits de maximale jaarruimte nog niet bereikt is. Dit betekent dat medewerkers die voor 1 januari 2021 een fiets hebben aangekocht, 3 jaar na aanschaf van die fiets opnieuw een product mogen aanschaffen, tenzij zij minder dan Euro 600 tegemoetkoming hebben ontvangen. Het resterende budget mogen zij dan nog inzetten voor een alternatief duurzaamheidsproduct.
Voor de laadpaal, fiets en zonnepanelen geldt dat maximaal de helft van de aanschafwaarde wordt vergoed, met een maximum bedrag van (gecombineerd voor duurzame producten) Euro 600,00 netto.